یکصد و پنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در شهر یزد


 

عزیزی، شهردار یزد از تمرکز شهرداران کلانشهرها بر تدوین لایحه درآمد پایدار در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران خبر داد.

 

 

 
آدرس کوتاه :