راه‌كارهاي مشاركت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي(نويسنده: دکتر سید مهدی الوانی)

راه‌كارهاي مشاركت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي(نويسنده: دکتر سید مهدی الوانی)

یکی از انتقادات عمدهء نظام‏های مردم سالار،عدم مشارکت مؤثر عامه مردم‏ در خط مشی‏گذاری عمومی و سلطهء متخصصان و کارشناسان در این زمینه‏ می‏باشد.در این نظام‏ها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل،هزینه بر بودن،عدم اطمینان و تأخیر و کندی،مشارکت مردم کنار گذاشته شده و در تصمیم‏گیری‏های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می‏شود.برای رفع این‏ نقیصه و مشارکت عامه مردم در خط مشی‏گذاری عمومی مدلی ارایه گردیده‏ است که در آن دو شاخص مشارکت وجود دارد:یکی هدف و منظور از مشارکت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم.با استفاده از این مدل، تصمیم‏گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی‏ها و راه‏کارهای مشارکت مردمی در خط مشی‏گذاری عمومی را به گونه‏ای طراحی کنند که هم در آگاه ساختن مردم‏ مؤثر باشد و هم کیفیت خط مشی‏گذاری اتخاذ شده را بهبود بخشد.

(دانلود اصل مقاله)