گزارش تصویری از افتتاح مرکز فرهنگی کافه کتاب-1394/9/25

گزارش تصویری از افتتاح مرکز فرهنگی کافه کتاب-1394/9/25