کارگاه آموزشی یک روزه "جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری"

کارگاه آموزشی یک روزه "جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری"

کارگاه آموزشی یک روزه "جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری" با مشارکت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد، شهرداری یزد و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با هدف ارتقاء سطح آگاهی مدیران شهری در زمینه جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شهری چهارم بهمن ماه در سالن اجتماعات مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد، کارگاه آموزشی یک روزه جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری با حضور مدیران شهری و استانی، اعضای هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری های استان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر یزد، شهرداران استان، رؤسای سازمان ها و کارشناسان حوزه سرمایه گذاری برگزار گردید.

در ابتدا دوره آقای محمود شاکری شمسی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها  و آقای غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد در مورد درآمدهای پایدار، سرمایه گذاری در شهرداری ها و رویکرد شهرداریها به سوی مشارکت بخش خصوصی و نیز برگزاری این دوره و کمک به درآمد زایی در شهرداری ها سخنانی را ایراد نمودند.

در شروع  این کارگاه آموزشی سید علی مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور با بحران روبرو می باشد گفت: مشکل اصلی همه شهرداری ها مسائل مالی و اقتصادی و درآمدهای پایدار است که سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با برنامه ریزی مناسب نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی  با موضوع جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری اقدام نموده است.

وی رویکرد کارگاه آموزشی را آشنایی شهرداران و مدیران شهرداری ها با مباحث سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذار ، مسائل و قوانین مرتبط و راهکارهای موثر و همچنین بهره مندی از تجربیات نخبگان جهانی در این زمینه اعلام کرد و افزود: امیدواریم با استفاده از تجارب ارزشمند اساتید کشوری در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در توسعه پایدار شهری در تصمیمات بلند مدت نقش مؤثری داشته باشد.

این کارگاه آموزشی با حضور دکتر داود ندیم "پدر سرمایه گذاری شهری ایران" و علی کرباسی"متخصص برند شهری" از اساتید مجرب کشوری برگزار شد.

آقای ندیم در مورد سرمایه گذاری در شهرداری ها ، نحوه جذب سرمایه گذار و تعامل دوسویه با یکدیگر، معرفی برخی شهرها در مورد جذب سرمایه گذار و درآمد زایی برای شهر و شهرداری ها و همچنین استفاده بهترو موثرتر  از منابع مالی در شهرداری  توضیحات جامع و مبسوطی را دادند.

در ادامه آقای کرباسی در مورد برند سازی شهری و چگونگی مشهور شدن برخی از شهرهای جهان و استفاده از برخی شاخص های شهری برای مطرح شدن در سطح جهانی و نیز اینکه شهر یزد دارای پتانسیل زیادی برای برندینگ شهری است  توضیحاتی را مطرح نمودند