پروژه هاي انجام شده

پروژه هاي انجام شده

 

ملاحظات

نوع مشاركت

متراژ زيربنا

درصد سهم شهرداري

آورده شهرداري

محل اجرا

نام پروژه

رديف

در حال بهره برداري

مدني

60000 مترمربع

70% تجاري

زمين + پروانه ساخت

ميدان آزادي

مجتمع تجاري تفريحي ستاره

1

 

5 مخزن

B.O.T

5500 مترمربع

---------

زمين + پروانه ساخت

پايانه مسافربري يزد

2

 50000 ليتري

2700 مترمربع سالن سرپوشيده

B.O.T

17000 مترمربع

---------

زمين + پروانه ساخت

پايانه مسافربري يزد

3

11 جايگاه  

مدني

مجموعأ 16900مترمربع

 

زمين و تجهيزات

سطح شهر

4

با ظرفيت

 18000 مترمكعب

بالغ بر 13 ميليارد ريال سرما يه گذاري انجام شده است.

 B.O.T و B.O.O

----------

----------

زمين

پارك هاي 

5

 

مساحت عرصه 50 هكتار

مدني

170000 مترمربع

37%

زمين + پروانه ساخت

جاده كنار گذر جنب نمايشگاه  بين المللي

6

در مرحله تحويل زمين

مدني

كل متراژ زيربنا 90000 مترمربع

25%

زمين + پروانه ساخت

ميدان امام علي(ع)

7

------------

B.O.T

----------

----------

زمين + مجوز  بهره برداري تبليغاتي 100 مترمربع در طرفين پل

سطح شهر

پل هاي مكانيزه عابر پياده

8

در حال بهره برداري

B.O.T

----------

25%

زمين + مجوز  بهره برداري

برخي از خيابان هاي سطح شهر

پاركومتر هوشمند

9

در حال بهره برداري

B.O.T

200 مترمربع

------

محل+مجوز بهره برداری

بلوار شهید صدوقی

10