مشارکت مردمی و برنامه ریزی توسعه (نويسنده: دكتر فرانك سيف الديني)

مشارکت مردمی و برنامه ریزی توسعه (نويسنده: دكتر فرانك سيف الديني)

از اوایل دهه 1970، دولت‏های کشورهای جهان سوم به این نتیجه رسیدند که مشارکت مردمی شرط لازم برای برنامه‏ریزی توسعه است.با بررسی پیشینه علمی موجود فوائد مشارکت مردمی را می‏توان به صورت زیر خلاصه کرد.

مشارکت مردمی بهترین شیوه سازماندهی فعالیتهای مردم در جهت حل مسائل است.

با توجه به شناخت محلی، مردم هر منطقه قادر به تصمیم‏گیریهای منطقی درباره محیط و وضع موجود خود هستند.

شرط لازم ایجاد الگوی توسعه این است که افراد ذینفع فعالانه در برنامه‏ریزی آن دخالت داشته باشند و نسبت به حسن جریان آن احساس مسئولیت کنند و در صورت لزوم برنامه بتواند از نیروهای داوطلب و منابع محلی یاری گیرد.

نظارت محلی مردم در باب پیشرفت و دستاوردهای توسعه موجب حمایت آنان از پیامدهای توسعه می‏شود.

این تحقیق منابع و پیشینه پژوهشی موجود در زمینه دلایل نیاز به‏ مشاركت مردم در برنامه‌ريزي توسعه و نيز اهداف كلي و اهداف ويژه مشاركت مردمي را مورد مداقه قرار مي‌دهد.

 (دانلود اصل مقاله)