مزایده عمومی واگذاری 20 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر


آگهی مزایده عمومی

واگذاری 20 قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر با کاربری های صنعتی ، تجاری ، اداری ، حمل و نقل و باربری

  1. پانزده قطعه زمین صنعتی در زون های شیمیایی، فلزی ، غیرفلزی ، موادغذایی و سلولزی از 1560 تا 19900 متر مربع
  2. یک قطعه زمین خدماتی جهت حمل و نقل و انبار به مساحت 5495 متر مربع
  3. سه قطعه زمین تجاری هر کدام به مساحت 200 متر مربه
  4. یک قطعه زمین اداری و بانک به مساحت 679 متر مربع

آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/08/1394

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری اشکذر مراجعه و یا از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اشکذر به نشانیWWW.ASHKEZAR.IR  مراجعه فرمائید./

 روابط عمومی شهرداری اشکذر

 

ردیف

شماره

قطعه

پلاک ثبتی

زون مربوطه

موقعیت

مساحت

قیمت پایه یک مترمربع به تومان

کاربری

میزان سپرده

تومان

1

1

197/12988

سلولزی

A2

19900

65000

صنعتی

64675000

2

11

207/12988

سلولزی

A7

1560

45000

صنعتی

3510000

3

31

227/12988

سلولزی

A5

4000

40000

صنعتی

8000000

4

40

236/12988

مواد غذایی

B3

4968

45000

صنعتی

11178000

5

141

337/12988

فلزی/غیرفلزی

G8

4000

30000

صنعتی

6000000

6

75

271/12988

فلزی/غیرفلزی

C2

5000

25000

صنعتی

6250000

7

72

268/12988

فلزی/غیرفلزی

C2

7000

40000

صنعتی

14000000

8

71

267/12988

فلزی/غیرفلزی

C2

5000

45000

صنعتی

11250000

9

65

261/12988

زون شیمیایی

E7

2826

30000

صنعتی

4239000

10

143

339/12988

فلزی/غیرفلزی

G8

4625

30000

صنعتی

6937000

11

176

372/12988

شیمیایی

F3

5800

30000

صنعتی

8700000

12

175

371/12988

شیمیایی

F3

5800

30000

صنعتی

8700000

13

174

370/12988

شیمیایی

F3

5800

30000

صنعتی

8700000

14

177

373/12988

شیمیایی

F3

5800

30000

صنعتی

8700000

15

173

369/12988

شیمیایی

F3

5800

30000

صنعتی

8700000

16

94

290/12988

خدمات تجاری

C2

200

70000

تجاری

700000

17

95

291/12988

خدمات تجاری

C2

200

70000

تجاری

700000

18

96

292/12988

خدمات تجاری

C2

200

70000

تجاری

700000

19

99

296/12988

خدمات اداری

B4

679

65000

اداری

2206750

20

125

321/12988

خدمات باربری

C2

5495

700000

باربری

19232500