نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

محمد شیبانی : مشوق های سرمایه گذاری برای ساخت اماکن فرهنگی در حال تدوین است.

محمد شیبانی : مشوق های سرمایه گذاری برای ساخت اماکن فرهنگی در حال تدوین است.

عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با حضور در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، انتصاب محمد شیبانی  به این سمت راتبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی  سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، روسای دو سازمان بر همکاری حداکثری در راستای ایفای وظایف محوله تاکید نمودند. محمد شیبانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد در این دیدارگفت: با توجه به رویکرد فرهنگی شورای اسلامی شهر، کمک به ساخت فضاهای فرهنگی جدید با مشارکت سرمایه گذاران در دستور کار است و در همین راستا در حال تهیه و تدوین بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران و سازندگان ابنیه فرهنگی از قبیل سالنهای سینما، تئاتر و گالری های هنری هستیم.

عباس ملازینلی نیز در این دیدار ضمن آرزوی توفیق برای ریاست جدید سازمان برخی از فرصتهای سرمایه گذاری و جلب مشارکت در حوزه های فرهنگی شهر یزد را برشمرد.