مجتمع تجاري رفاهي اداري امام حسين(ع)

مجتمع تجاري رفاهي اداري امام حسين(ع)

ملاحظات

مساحت عرصه

                مشاركت

پيشنهادي

آورده شهرداري

محل اجرا

نام پروژه

                                                                      داراي طرح توجيه فني و اقتصادي

 دوره بازگشت سرمايه : 1.36 سال

نرخ بازده داخلي : 73.55 درصد

امتيازات ويژه پروژه :

1- سطح دسترسي بسيار مناسب و تكرار نشدني

2- وجود ادارات مهم در حوالي ميدان (محل اجراي پروژه)

3- وجود تاسيسات آب و برق و گاز و تلفن در محل اجراي پروژه

4- دسترسي محلات تازه تاسيس و رو به رشد يزد به اين محل

5- نزديكي به بافت مركزي شهر

                     22000  مترمربع

 مدني

                                زمين + پروانه ساخت

                              ميدان امام حسين(ع)

                                   مجتمع تجاري رفاهي اداري امام حسين(ع)