فراخوان سرمایه گذاری در تامین وسایل بازی پارکها

فراخوان سرمایه گذاری در تامین وسایل بازی پارکها

فراخوان مشارکت شهرداری در تامین وسایل باز ی پارکهای سطح شهر

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 با توجه به ضرورت ایجاد، تعمیم و گسترش رفاه و سلامت جسمی و روحی شهروندان و به منظور ایجاد شور و نشاط در جامعه ؛ شهرداری یزد اقدام به انتشار آگهی فراخوان جلب سرمایه­گذار برای تامین وسایل بازی پارکهای سطح شهر نموده است.

این فراخوان با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی با در نظر داشتن مقررات و ضوابط حاکم بر پارکها و شرایط  اعلام شده در اسناد فراخوان قابل انجام خواهد بود.لذا متن آگهی ذیربط در روزنامه همشهری و پیمان یزد در تاریخ 26 اردیبهشت 1398 انتشار یافته است.  براین اساس متقاضيان داراي توان فني و مالي در اين زمينه مي­توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد فراخوان از روز شنبه مورخ28/02/1398 به سازمان سرمايه­گذاري و مشاركت­هاي مردمي شهرداري يزد و يا پورتال سازمان مراجعه و حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  18/03/1398 نسبت به تكميل و تحويل اسناد ياد شده اقدام نمايند.

نشاني سازمان سرمايه­گذاري و مشاركت هاي مردمي:

يزد،بلوار شهيد سيد محمد پاكنژاد، بين چهارراه فرهنگيان و سه راه آبنما، كوچه فاتح               تلفن:37258830         نشاني پورتال      www.mosharekat.yazd.ir