رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با مدیران ستاد بهینه سازی مصرف سوخت کشور دیدار کرد

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با مدیران ستاد بهینه سازی مصرف سوخت کشور دیدار کرد

 به گزراش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد، در جلسه ایی با حضور محمد شیبانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد و حمید رضا قمی سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد و مدیران ستاد بهینه سازی مصرف سوخت کشور در محل این ستاد، پیرامون ظرفیتهای قانونی جهت سرمایه گذاری و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهر یزد گفتگو و تبادل نظر شد.