رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد از برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه ویژه مدیران شهری شهر جهانی خبر داد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد از برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه ویژه مدیران شهری شهر جهانی خبر داد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد از برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه ویژه مدیران شهری شهر جهانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد - محمد شیبانی از برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه ویژه مدیران شهری شهر جهانی یزد خبر داد وگفت: این دوره آموزشی شروع فرایندی جدید در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌پذیری شهر یزد به حساب می‌آید.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یزد شناسایی و به سه سطح تقسیم‌بندی شده‌اند و خروجی این تقسیم‌بندی‌ها که شامل پروژه‌های خرد، کلان و متوسط می‌شود، درآمدی پایدار را برای شهر رقم می‌زنند.

وی با بیان اینکه شهر جهانی یزد، کلانشهری برای سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: شهروندان یزدی در همه پروژه‌های این سازمان نقش مولد و اساسی خواهند داشت و همواره منفعت و مشارکت آن‌ها تامین خواهد شد.

شیبانی خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به یزد، نیازمند زیرساخت‌های اولیه‌ای است که در حال آماده‌سازی و فراهم کردن آنها هستیم که برگزاری این دوره آموزشی بخشی از این زیرساخت است.

کارگاه آموزش روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه در یزد به مدت یک روز در دهم دی ماه ویژه مدیران شهری استان یزد برگزار می شود و پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران، مدیریت و تدریس این کارگاه را برعهده دارد.