در پروژه های حمل و نقل در بافت تاریخی شهر جهانی یزد سرمایه گذاری ویژه ای صورت می گیرد.

در پروژه های حمل و نقل در بافت تاریخی شهر جهانی یزد سرمایه گذاری ویژه ای صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد با محمد شیبانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد دیدار کرد. در این دیدار که محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد نیز حضور داشت در خصوص وضعیت حمل و نقل در بافت تاریخی و ضرورت سرمایه گذاری در منطقه تاریخی شهر جهانی یزد و سهولت رفت و آمد در این محدوده شهری و نیز فرصتها و نحوه سرمایه گذاری پیش روی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. این گفتگو در مورد سرمایه گذاری ویژه در بافت تاریخی در خصوص پروژه های حمل و نقل شهری صورت پذیرفت.