تيپ قرارداد B.O.T وسايل بازي

 

قرارداد اجرای پروژه .................. به روش B.O.T در شهر يزد

 

 

 

 

 

 1. طرفين قرارداد :

 اين قرارداد به استناد ............ جلسه هيأت عالي سرمايه گذاري شهرداري يزد مورخ .............. و به همراه شرايط و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و قرارداد ناميده مي شود در تاريخ ............................ في ما بين شهرداري يزد به نمايندگي آقاي محمدرضا عظيمي زاده شهردار يزد كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شركت ................... به شماره ثبت ................ به نمايندگي آقاي .............. به عنوان مديرعامل شركت كه از اين پس شريك طرف قرارداد ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد.

 1. موضوع قرارداد

عبارت است از ....................به روش B.O.T توسط شريك طرف قرارداد شامل طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي در .............................. به مساحت تقريبي ............... متر مربع واقع در ................................

 1. اسناد و مدارك

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :

 1. قرارداد حاضر
 2. پیوست شماره 1. شرح عملکرد، معماری و مشخصات فنی پروژه
 3. پيوست شماره 2 .اسناد تكميلي شامل ابلاغيه ها و صورتجلسات كه به منظور انجام كار به شريك طرف قرارداد ابلاغ شده يا بين طرفين قرارداد مبادله مي‌شود.
 4. مدت قرارداد

مدت انجام موضوع قرارداد ................. ماه شمسی مي‌باشد و شروع قرارداد از تاریخ امضا، مبادله و ابلاغ رسمی كارفرما به شريك طرف قرارداد مي‌باشد.

 1. مبلغ قرارداد

سهم كارفرما به ميزان ............. درصد از فروش .................... پس از تاييد دستگاه نظارت و شريك طرف قرارداد ................. درصد از فاكتور مذكور مي باشد و مطابق با ماده 6 به او پرداخت مي گردد.

 1. شرایط و نحوه پرداخت
 2. از زمان بهره‌برداری رسمی، سهم شريك طرف قرارداد مطابق ماده 5 به حساب اعلام شده وی نزد بانک ....... شعبه .................. به شماره حساب ..................... واریز می گردد.
 3. تاریخ ابلاغ رسمی کارفرما برای بهره برداري معیار شروع دوره، و مدت دوره بهره برداري .......... ماه شمسی است.
 4. کلیه وجوه دریافتی در طول مدت قرارداد به حساب کارفرما در بانک عامل كارفرما واریز می‌شود و سهم .......... درصد شريك طرف قرارداد به حساب معرفي شده از سوي نامبرده واریز می‌شود.
 5. تعهدات کارفرما
 6. در اختيار قراردادن پارك .............. به مساحت تقريبي ............ متر مربع واقع .............. به شريك طرف قرارداد به مدت ............ ماه .
 7. پرداخت سهم شريك طرف قرارداد مطابق مفاد قرارداد از طريق واريز به حساب معرفي شده از سوي نامبرده پس از ارائه صورتجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد حداكثر 20 روز به شريك طرف قرارداد ؛
 8. تعهدات شريك طرف قرارداد
 9. اجرای کلیه تعهدات این قرارداد، دستورات و الحاقیه های ابلاغی در چارچوب قرارداد از طرف کارفرما و صورتجلسات در طول اجرای پروژه؛
 10. شريك طرف قرارداد مكلف است قبل از هر گونه اقدام جهت نصب، اتصال سازه هاي مورد نياز و تجهيزات مورد نياز جهت شروع فرايند توليد به دستگاه نظارت اطلاع داده تا با نظارت اين دستگاه عمل گردد.
 11. نداشتن حق واگذاری عرصه و اعياني موضوع اين قرارداد تحت هر عنواني از قبيل اجاره، حق انتفاع و ... به غیر.
 12. شريك طرف قرارداد متعهد می‌شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 22/10/1337 نمي‌باشد و درصورتیکه خلاف آن براي کارفرما ثابت شود، يا چنانچه در طول مدت اين قرارداد تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان شريك طرف قرارداد رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ مي‌شود؛
 13. ارائه مدارک و گزارش و فاكتورهاي فروش به کارفرما و دریافت تاییدیه از نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت
 14.  معرفی نماینده تام‌الاختیار به عنوان مدير پروژه و تیم پروژه، پس از شروع قرارداد كه به تاييد دستگاه نظارت بايد برسد.
 15. شريك طرف قرارداد ملزم به بیمه کارکنان و ماشین آلات و سیستمهای مورد استفاده خود در مقابل هر گونه حوادثي می باشد بدیهی است درصورت قصور در این امر شريك طرف قرارداد پاسخگو و ضامن هرگونه حوادث احتمالی خواهد بود و در اين مورد هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نمي باشد. شريك طرف قرارداد جهت انجام عمليات موضوع قرارداد حق به كار گيري اتباع بيگانه را ندارد و درصورت تخلف از اين امر مسئوليت آن بعهده شريك طرف قرارداد مي باشد.
 16. شريك طرف قرارداد پاسخگو و ضامن كليه رفتار كاركنان و همكاران خود از حيث اخلاقي و فني می باشد.
 17.   شريك طرف قرارداد موظف به رعایت کلیه موارد انضباطی وخط مشی های کارفرما می باشد و شريك طرف قرارداد حق هيچگونه تغييري در ساختار ، اسلوب و محل قرارداد را ندارد.
 18.  شريك طرف قرارداد ملزم به پرداخت كليه هزينه هاي پرسنل اعم از حقوق و مزايا مي باشد و كارفرما در قبال هر گونه ادعايي در اين خصوص تعهدي نخواهد داشت.
 19. كليه هزينه هاي نگهداري و تعميرات، ترخيص كالا، نگهداري، انتقال كالا، توزيع و پخش و هزينه هاي آب، برق، تلفن و گاز بر عهده شريك طرف قراداد مي باشد.
 20.  تخليه عرصه و اعيان موضوع قرارداد و پرداخت خسارات وارده به عرصه و اعيان طبق نظر كارشناسي پس از اتمام مدت قرارداد و بدون نياز مراجعه به مراجع قضايي.
 21.  دریافت تاییدیه از دستگاه نظارت و یا نماینده کارفرما برای کلیه تجهیزات خود هنگام فروش
 22. شريك طرف قرارداد ضامن هر گونه نقص و عيبي است كه به تجهيزات و ادوات توليد، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث مي رسد و شرط تبري نسبت به شهرداري حاكم است.
 23.  كليه اقدامات فروش از قبيل بازاريابي و تبليغات و ... و پرداخت هزينه هاي مرتبط با آن كلاً بر عهده شريك طرف قرارداد خواهد بود.
 24.  هر گونه اقدام به فروش پس از تنظيم صورتجلسه اي خواهد بود كه به شرح ذيل صورت پذيرفته باشد:
  1. وسايل بازي مي بايست طبق نمونه و با مشخصات مندرج در قرارداد بوده و همينطور بها و جنس تحويلي مي بايست استعلام شده و ذيل صورتجلسه به امضاء توليد كننده و دستگاه نظارت برسد.در صورت بروز هر گونه مشكلي در ارتباط با بها و كيفيت خدمات ارائه شده بر عهده شريك طرف قرارداد مي باشد و شهرداري فاقد هر گونه مسئوليتي خواهد بود.
 25. دستگاه نظارت
 1. نظارت این قرارداد بر عهده ...................... شهرداری يزد مي‌باشد. اين سازمان نماینده خود را کتبا به شريك طرف قرارداد معرفی خواهد نمود.
 2. دستگاه نظارت وظیفه نظارت فنی، فرهنگی، مدیریتی و مالی بر عملکرد شريك طرف قرارداد در چارچوب این قرارداد را برعهده دارد و شريك طرف قرارداد موظف به همکاری کامل با دستگاه نظارت بوده و بايد پیشرفت کلیه مراحل پروژه را به تایید دستگاه نظارت برساند.
 3.  بررسی کلیه پیشنهادات فنی و راهبردی برعهده دستگاه نظارت است.
 4. تشکیل جلسات منظم به منظور ارائه گزارش عملکرد طرفین در نحوه انجام تعهدات، گزارش پیشرفت کار، بررسی مشکلات احتمالی در مسیر اجرای کیفی طرح و ارائه راه‌حل برای رفع موانع احتمالی بر عهده دستگاه نظارت است.
 5.  بررسی و رسیدگی به مغایرتهای احتمالی در تعاملات و اعلام نظر طی مدت مشخص.
 6. کسورات قانونی
 7. کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بر عهده شريك طرف قرارداد است؛
 8. کلیه عوارض و مالیات‌های گمرکی و سایر هزینه های ترخیص و واردات کالا بر عهده شريك طرف قرارداد است.
 9. هر نوع هزينه اي از قبيل هزينه ثبت قرارداد، عوارض شهرداري و يا ساير عوارض‌ها از هر قبيل كه به اين معامله تعلق مي‌گيرد بعهده شريك طرف قرارداد خواهد بود.
 10. در صورت تغییر قوانین و مقررات مالیاتی، عوارض، حق بیمه و یا قوانینی که در زمان عقد قرارداد از آنها اطلاعی نیست، بر اساس درخواست شريك طرف قرارداد و بررسی و اعلام‌نظر نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت اقدام می‌شود.
 11. جرائم و خسارات
 12. شريك طرف قرارداد موظف است نسبت به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات اين قرارداد اقدام نماید
 13. در صورت واگذاری عرصه و اعياني موضوع اين قرارداد تحت هر عنواني از قبيل اجاره، حق انتفاع و ... به غیر قرارداد فسخ و مبلغ ....................... ريال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد تعيين مي شود.
 14. در صورت استفاده از عرصه و اعيان موضوع اين قرارداد غير از آنچه طبق مفاد قرارداد مي بايست صورت گيرد قرارداد فسخ و متخلف متعهد به پرداخت ........................... ريال خواهد بود.
 15.  پرداخت خسارت در هر کدام از موارد فوق بدل از اصل تعهدات نمی‌باشد و شريك طرف قرارداد ملزم به انجام اصل تعهد است.
 16. کارفرما می‌تواند هریک از خسارات بندهای فوق را ازمحل تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار ضبط نماید.
 17. عامل تشخيص و احراز تخلف از تعهدات فوق الذكر كارفرما مي باشد.
 18. حوادث فورس ماژور

در موارد فورس ماژور و یا حوادث غیرمترقبه که انجام قرارداد حاضر يا بخشهايي از آن برای هر یک از طرفین غیر ممکن شود، طی جلسه‌ای با حضور نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت و نماینده تام‌الاختیار شريك طرف قرارداد نسبت به نحوه ادامه کار تصمیم‌گیری می‌شود.

 1. نحوه حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين قرارداد يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره و يا مكاتبه حل و فصل نمود، طبق ماده 38 اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري عمل خواهد شد. شريك طرف قرارداد ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد و بديهي است کارفرما نيز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد نسبت به شريك طرف قرارداد انجام خواهد داد.

 1. فسخ قرارداد

کارفرما مي‌تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير، قرارداد را فسخ نمايد.

 1. عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و الحاقیه ها و ابلاغیه‌های آن
 2. واگذاري كل قرارداد به شخص ثالث
 3. تأخير و تعلل شريك طرف قرارداد در شروع و راه اندازي موضوع قرارداد و يا اجراي ناقص موضوع قرارداد و يا عدم ارائه سرويس مناسب و پشتيباني كامل در طول مدت قرارداد
 4. تعطيل كردن كار، بدون اجازه کارفرما
 5. ورشكستگي شريك طرف قرارداد يا توقيف اموال شريك طرف قرارداد از سوي محاكم قضايي، بگونه اي كه موجب توقف يا كندي كار شود.
 6. انحلال شركت شريك طرف قرارداد
 7. هرگاه ثابت شود كه شريك طرف قرارداد براي تحصيل قرارداد يا اجراي آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش يا هدايايي داده است، يا با واسطه هايي آنان را در منافع خود سهيم كرده است.
 8. هرگاه بر کارفرما ثابت شود که شريك طرف قرارداد توانایی فنی و تخصصی اجرای پروژه را ندارد.

در صورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهاي فوق، کارفرما قرارداد را مشمول فسخ تشخيص دهد، به شريك طرف قرارداد با ارائه مستندات و مدارك اخطار خواهد كرد كه نقائص و معايب كار خود را برطرف سازد و شريك طرف قرارداد موظف است نقايص و معايب مذكور را ظرف مدت تعيين شده مرتفع سازد. در صورتيكه در پايان مدت مذكور شريك طرف قرارداد مطابق اخطار عمل نكرده باشد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و از طريق مكانيزم مشابه، نسبت به محاسبه خسارات وارده اقدام مي‌نمايد.

 1. خاتمه قرارداد

هر گاه کارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه شريك طرف قرارداد باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگري و يا بروز حوادث قهري تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد، خاتمه قرارداد را با تعيين مهلت مناسب به شريك طرف قرارداد ابلاغ مي‌كند .

 1.   تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار

شريك طرف قرارداد موظف است يك فقره ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط به مبلغ .............. ريال در وجه شهرداري يزد كه به مدت ........... ماه اعتبار داشته و قابل تمديد مي باشد، بابت تضمين حسن انجام تعهدات در اختيار كارفرما قرار دهد كه در پايان قرارداد به شرط تاييد دستگاه نظارت و كارفرما و اجراي دقيق، كامل، بدون عيب و نقص و بدون تاخير تمامي مفاد و تعهدات قرارداد پس از درخواست كتبي توسط شريك طرف قرارداد به او عودت گردد. بدیهی است ابلاغ قرارداد منوط به تحویل سپرده یاد شده به شهرداري می باشد.   

 1. قوانین جاری بر قرارداد

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 1. آدرس و نشانی طرفین
 2. نشانی کارفرما : يزد- ميدان آزادي- ابتداي خيابان شهيد مطهري - شهرداري  تلفن : 03537252002       نمابر : 03537252166

نشانی شريك طرف قرارداد : ........................................................

 هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد. بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است كليه نامه ها، اوراق و مكاتبات با پست سفارشی به نشاني فوق الذكر ارسال و تمام آن ابلاغ شده تلقي خواهد شد

 1. مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در 19 ماده و دو نسخه که کلیه نسخ حکم واحد را دارند، با آگاهی کامل بین طرفین، در تاریخ .........  امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

                     كافرما                                                                                 شريك

                  شهرداري يزد                                                                  شركت..........................