تماس با ما

آدرس : يزد-بلوار شهید سید محمد پاکنژاد، کوچه فاتح، سازمان سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي مردمی شهرداري يزد

کد پستی : 8917666496

شماره تماس : 37258830 - 37256511 -035

شماره فاکس : 37258832-035

پست الكترونيك :mosharekat@yazd.ir