برگزاری دوره آموزشی "رانندگی تدافعی"

برگزاری دوره آموزشی "رانندگی تدافعی"

برگزاری دوره آموزشی "رانندگی تدافعی" در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به روایت تصویر

این دوره آموزشی  به همت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی یزد و به منظور افزایش سطح فرهنگ و آموزش مسائل مرتبط با رانندگی و نیز با هدف جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از تصادفات برگزار گردید.

رانندگی تدافعی به نوعی از رانندگی گفته می شود که علی رغم شرایط اطراف و اعمال رفتارهای رانندگان جان زمان و پول انسانهای دیگر ار نجات می دهد. با استفاده از رانندگی تدافعی می توان با پیش بینی موقعیت های خطرناک و اشتباهات دیگران خطرات و خسارات ناشی از رانندگی های نادرست را کاهش داد. افزایش ایمنی راننده و سرنشینان، کاهش مصرف سوخت، کمتر شدن استهلاک وسیله نقلیه و تبدیل خسارت حداکثری به حداقلی از مهمترین مزایای استفاده از تکنیکهای رانندگی تدافعی می باشد.

آموزش این دوره توسط جناب سرهنگ آدمی زاده از اداره راهنمایی و رانندگی صورت پذیرفت.