بدنه سازی تقاطع غیر هم سطح میدان امام حسین(ع)

بدنه سازی تقاطع غیر هم سطح میدان امام حسین(ع)

بدنه سازی تقاطع غیر هم سطح میدان امام حسین(ع)

شهرداری یزد با توجه به تفاهم نامه فی مابین با انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور(دفتر یزد) و نزدیک شدن به سال جدید به منظور زیباسازی فضای بصری شهر و حمایت از تولید داخلی اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در بدنه سازی پل تقاطع غیر هم سطح میدان امام حسین(ع) نمود.

در این رابطه مدیر دفتر سرمایه گذاری و امور مشارکتهای شهرداری یزد اظهار داشت: قسمت بتونی بدنه پل تقاطع غیر هم سطح میدان امام حسین(ع) حدوداً 1000 مترمربع می باشد که با مشارکت کارخانه کاشی عقیق به مبلغ 500 میلیون ريال بر اساس طرح مصوب، کاشی کاری و زیباسازی خواهد شد.

مهندس صلواتی افزود: امید است این طرح مورد توجه هموطنان عزیز قرار گرفته و رضایت خاطر ایشان را جلب نماید. ضمنا با توجه به تفاهم نامه فی مابین به تدریج اقدامات مشابه بعدی در خصوص دیگر تقاطع های غیر هم سطح شهر توسط کارخانه های تولید کننده کاشی و سرامیک استان انجام خواهد پذیرفت.

دفتر سرمایه گذاری و امور مشارکتهای شهرداری یزد1394/12/3