انتصاب مدير جديد دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتها

انتصاب مدير جديد دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتها

در  تاريخ 1394/6/12 از سوی شهردار یزد مدیر جدید دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد معرفی گرديد.

مهندس عظیمی زاده شهردار يزد با صدور احکام جداگانه ای آقاي مهندس رمضاني مدير دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتها را به سمت مدير منطقه دو شهرداري يزد و آقاي مهندس صلواتی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری را به سمت مدیر دفتر سرمایه گذاری امور مشارکتها منصوب نمود.

شهردار یزد در درحكم انتصاب مهندس صلواتي با اشاره به ضرورت مطالعه و ایجاد زمینه های اقتصادی و برنامه ریزی صحیح و اصولی در جهت تحقق درآمدهای شهرداری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تبیین راهکارهای دستیابی به منابع جدید درآمدی و جلب مشارکتهای مردمی و سرمایه گذار با بهره گیری از منابع اطلاعاتی موجود و استفاده از نظرات کارشناسان مطلع اظهار امیدواری نموده است که شاهد تحقق اهداف شهرداری در عمران و آّبادانی هرچه بیشتر شهر دارالعباده یزد باشیم.