ارتباط با ما

آدرس         : يزد-بلوار شهید  سید محمد پاکنژاد، کوچه فاتح، سازمان سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي مردمی شهرداري يزد

کد پستی      : 8917666496

شماره تماس : 37258830 - 37256511 -035

شماره فاکس : 37258832-035

پست الكترونيك :mosharekat@yazd.ir