فرامرز رمضانی

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد / کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مسئولیت ها و وظایف
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد - ازسال 1396
مدیر منطقه 2 شهرداری یزد - 2 سال
مشاور شهردار یزد و مدیر دفتر سرمایه گذاری و امور مشارکتهای مردمی شهرداری یزد - 7 سال
مشاور مالی درآمدی اقتصادی و مدیر منطقه شهرداری یزد - 7سال
مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری توسعه استان سیستان و بلوچستان - 6 ماه
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان سیستان و بلوچستان - 3 سال
مشاور طرح های عمرانی سازمان بهزیستی کشور - 1/5 سال
اشتغال در سازمان نظارت و پیگیری شهرداری تهران - 5 سال
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران (دارای پروانه اشتغال) - از سال 1372 تاکنون