مشاركت شهروندان در مديريت شهري از طريق اينترنت(مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر مشهد)

مشاركت شهروندان در مديريت شهري از طريق اينترنت(مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر مشهد)

مزاياي استفاده از حافظه‌هاي آنلاين به عنوان ابزاري ايده‌آل براي مشاركت شهروندان بر كسي پوشيده نيست. اينترنت سبب تسهيل در توزيع جز‌ء اصلي مشاركت يعني اطلاعات شده و به ايجاد ساختارهاي بصري، فرآيندهاي تصميم‌گيري غيررسمي، توليد سناريو  و مانند آن كمك مي‌كند.

اینترنت، امکان دسترسی به منابع متنوع را برای طیف وسیعی از کاربران با دیدگاه های مختلف فراهم می آورد. این افراد که در واقع سازندگان اصلی شهرها به شمار می آیند، امکان می یابند تا از طریق اینترنت در رقابتی گسترده برای مشارکت موثر در مدیریت شهری حضور یابند. این رقابت در واقع تلاش برای ایجاد ارتباط میان دو عنصر کاملاً وابسته یعنی مشارکت شهروندان و مدیریت شهری از طریق اینترنت است. مبنای این تلاش، نتایج اولیه یک طرح مطالعاتی در زمینه وب سایت هاست که توسط دولت های محلی در ژاپن انجام شده است.

(دانلود اصل مقاله)